หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับ

กลุ่มหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์

สถิติผู้เยี่ยมชม

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

นางสาวปภัสรา สังข์สุข

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางยุพาภรณ์ วิเชียร

หัวหน้ากลุ่มหลักสูตรการแพทย์แผนไทยฯ